Privacy

4PET Holding B.V. kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat: je gebruik maakt van de diensten van 4PET Holding B.V., en/of omdat je deze gegevens na accordering van deze privacyverklaring zelf verstrekt aan 4PET Holding B.V.

 

PRIVACYBELEID

4PET Holding B.V.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe 4PET Holding B.V. (ook ‘Wij’ genoemd) uw persoonlijke gegevens verwerkt.

 

1) DATABEHEERDER

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is:

4PET Holding B.V.
KVK: 11045445
Roelofshoeveweg 43
6921 RH Duiven
beau@4petholding.com

 

2) BESCHRIJVING VAN DE VERWERKING

Doel
a) Onze dienstverlening: Persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen om bestellingen te verwerken en goederen te leveren zoals door u opgegeven.
b) Communicatie: Communicatie betreffende onze zakelijke relatie met u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt.
c) Marketing: Persoonsgegevens worden gebruikt voor marketinggerelateerde doeleinden, onder meer om onze communicatie op u te richten met het oog op uw interesses en aandachtsgebieden en om u relevante productpromotie te sturen in de vorm van o.a. nieuwsbrieven.
d) Optimalisatie van de gebruikerservaring op de website: Persoonsgegevens worden verzameld via uw gebruik van onze website. Deze gegevens gebruiken wij om de gebruikerservaring op onze website en de diensten die wij aanbieden te optimaliseren. Zie ook ons cookiebeleid: http://www.4petrecycling.nl/nl/cookies/.

Categorieën van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens over:

Gewone persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens en contactgegevens: Naam, titel, rol, geslacht, bedrijf, werkadres, e-mailadres, telefoonnummer van het bedrijf, mobielnummer, e-mailadres op het werk
 • Informatie over eerdere communicatie: Overzicht van de soorten informatie die wij u toesturen, informatie over eerdere communicatie.

Bron van de persoonsgegevens
Wij verzamelen uw persoonsgegevens uit de volgende bron(nen):

Voorbeelden

 • Uzelf
 • Online bronnen
 • Overheid
 • Banken

Rechtsgrondslag voor de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgrondslagen:

Voorbeelden:

 • Artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en 4PET Holding B.V.).
 • Artikel 6.1.f (noodzakelijk voor het nastreven van onze legitieme doelstellingen om doeltreffend te communiceren met klanten, verkopers en andere zakelijke partners).

Ontvangers
Wij delen uw persoonlijke informatie met:

Voorbeelden:

 • Leveranciers en verkopers met wie wij samenwerken om diensten te leveren aan ons bedrijf (d.w.z. dienstverleners, technische ondersteuning, leveringsdiensten en financiële instellingen);
 • Groepsentiteiten

Bewaren van gegevens
Wij bewaren de persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt zo lang als nodig is om de doeleinden na te streven.

In het algemeen bewaren wij informatie zolang wij van mening zijn dat er een actieve zakelijke relatie met u bestaat.

 

3) UW RECHTEN

U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of wissen.
 • U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • In het bijzonder hebt u het onvoorwaardelijke recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.
 • U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen (dataportabiliteit).
 • U kunt altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, bijv. Het Deense bureau voor gegevensbescherming.

U kunt stappen ondernemen om uw rechten uit te oefenen door contact op te nemen met de IT-manager, Machiel Jeurissen, via e-mail beau@4petholding.com.

Aan deze rechten kunnen voorwaarden of beperkingen verbonden zijn. Het is daarom bijvoorbeeld niet zeker dat u in specifieke gevallen het recht heeft om gegevens over te dragen – dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit.

Laatst bijgewerkt: 8 mei 2020