Disclaimer 4PET

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze website. Door de webpagina’s te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

4PET Holding B.V. heeft deze website met grote zorg samengesteld.  Desondanks kunnen zich onvolkomenheden voordoen. 4PET Holding B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden op deze website. Aan gegevens op deze webpagina’s kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag zonder toestemming van 4PET Holding B.V. worden gebruikt.

Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Teksten die aangeleverd worden door derden mogen zonder enige kennisgeving worden gewijzigd.

4PET Holding B.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct  dan wel indirect, die de bezoeker/gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie.